Vystoupení v rámci Muzejní noci v Národním pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského v Praze

Přehled koncertů a vystoupení v roce 2019

6. 1. - tříkrálový průvod v Kladně

13. 1. (ne) od 19:00 - hudební doprovod vánoční mše se středověkými vánočními písněmi v pražské Loretě na Hradčanech.

13. 3. (st) od 19:00 - Povstaň srdce milující - aneb láska v mnoha podobách. Koncert souboru Gemini musicales v sále Středočeské vědecké knihovny v Kladně představil prostřednictvím písní z obdbobí pozdního středověku a rané renesance lásku v rovině duchovní, mateřské i partnerské.

5. 5. (ne) od 16:30 - Visitatio sepulchri (Navštívení Kristova hrobu) - zpívaná velikonoční liturgická hra (gregoriánský chorál) v kapli sv. Floriána v Kladně. Jedna z nejstarších památek středověkého evropského divadla. Hra je zpívaná latinsky. Na začátku každé scény je zařazeno čtení, z kterého je vychází zpívaný text. Hra je spíše statická, pracuje s náznaky a symboly. Délka cca 30 minut. Poté bude následovat několik středověkých velikonočních písní. Bližší informace o hře viz plakátek.

24. 5. (pá) - Liturgický rok ve středověkých písních - koncert byl součástí programu Noci kostelů v kostele sv. Mikuláše v Kladně-Hnidousích

8. 6. (so) - Orbis musicus, aneb hudba doby Jana Amose - program koncipovaný pro Muzejní noc v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze

10. 6. (po) - středověké hraní na hradě Točníku - v rámci programu waldorfské školy (soukromá akce)

5.-7. 7. (pá-ne), 10:30-16:30 - Černínské kratochvíle aneb taneční okénko při prohlídkách Švihova - Skupina historického tance Danza Alegre ve spolupráci se souborem Gemini musicales v rámci oživení prohlídek vodního hradu Švihov (prohlídkový okruh Hrad) připravili malé taneční okénko s ukázkami renesančních tanců. Více na webu hradu.

10. 8. (so) od 16:00 Orbis musicus, aneb hudba doby Jana Amose - koncert kostele svatého Vavřince v Černovičkách (u Středokluk) představí písně z Komenského kancionálu a další skladby jeho současníků. Koncert navazuje na mši, která je součástí programu pouti jáhnů a začíná v 15 hod. Tuto mši rovněž hudebně doprovodíme.

22. 9. (ne) od 14:30 - Orbis musicus, aneb hudba doby Jana Amose - koncert v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze představí písně duchovní i mravokárné z Komenského kancionálu, které ve dvou "přestávkách" doplní dobová taneční hudba. Na odpoledne jsou v muzeu připraveny také komentované prohlídky (více na odkazu).

15. 10. (út) od 19:00 - Ze života do života - benefiční koncert v kapli sv. Floriána v Kladně, pro podporu Hospice sv. Hedviky. Program představí středověkou hudbu rezonující právě s poslední etapou lidského života - obracení se k Bohu s vroucí modlitbou, ale i oslavou života ve všech jeho stránkách. Nečekejte proto ponurou atmosféru - pro středověkého člověka znmenala smrt pouze bránu do věčného života plného radosti. Stejná bude i hudba, kterou uslyšíte. Vážná na jedné straně, radostná a veselá na straně druhé. Viz plakátek

1. 12. (ne) od 17:00 - Veni Emmanuel - adventní koncert v kostele sv. Františka v Praze-Chodově. Na programu jsou středověké a raně renesanční adventní skladby ze starých manuskriptů a kancionálů za doprovodu dobových nástrojů, jako jsou šalmaje, gemshorny či varhanní portativ. Vystoupení v dobových kostýmech.

15. 12. (ne) od 15:30 - vystoupení v rámci adventních trhů v kině Sokol v Kladně, na programu jsou středověké adventní písně v doprovodu dobových nástrojů. Vystoupení v dobových kostýmech.

26. 12. (čt) od 16:00 - České lidové Vánoce - tradiční vánoční koncert se zpíváním koled v kostele sv. Mikuláše v Kladně-Hnidousích. Účinkuje Sbor sv. Mikuláše a hosté. Viz též plakátek.

28. 12. (so) od 17:00 - Vánoční písně českého středověku, aneb dávné zpívání k Božímu narození - vánoční koncert souboru Gemini musicales v kapli sv. Vavřince na kladenském zámku. Od 18 hod. bude následovat mše s hudebním doprovodem souboru Gemini musicales. Vystoupení v dobových kostýmech. Viz též plakátek.


 

Kde jsme hráli: