Koncert v Dědictví otců zachovej nám, Pane v galerii kladenského zámku

Přehled koncertů a vystoupení v roce 2018

21. 3. (st), 19:00 - Ave Maria - Mariánská hudba od středověku po baroko. Společný koncert souborů Gemini musicales a Societas musicalis v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném (nyní součást Vlastivědného muzea). Program byl zahájen vystoupením kladenského souboru Gemini musicales, který se věnoval mariánské hudbě období středověku až po nástup renesance. Druhá polovina koncertu v podání sopranistky Terezy Růžičkové a varhanice Aleny Maršíkové se zaměřila na hudbu raného baroka.

8. 4. (ne), 17:00 - Visitatio Sepulchri (Navštívení Kristova hrobu) - zpívaná velikonoční liturgická hra (gregoriánský chorál) v kapli sv. Floriána v Kladně. Jedna z nejstarších památek středověkého evropského divadla. Hra je zpívaná latinsky. Na začátku každé scény je zařazeno čtení, z kterého je vychází zpívaný text. Hra je spíše statická, pracuje s náznaky a symboly. Délka cca 30 minut. Poté bude následovat několik středověkých velikonočních písní. Bližší informace o hře viz plakátek.

Koncert v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném

21. 4. (so) - neveřejná vystoupení v rámci historického festivalu Bitva Libušín, v táboře 14. stol.

25. 5. (pá), cca od 21:15 - Kouzlo středověkých chorálů - vystoupení v kostele Narození sv. Jana Křtitele (v lese mezi kladenskými čtvrtěmi Dubí a Dříň) v rámci programu Noci kostelů. Kostel je osvětlen pouze svíčkami.

9. 6. (so) - Český královský dvůr na hradě Švihov - Hoftag der böh. Krone - zahráli jsme na mezinárodním setkání skupin living history (soukromá akce).

10. 6. (ne), cca od 16:20 - vystoupení v rámci programu Kladenských dvorků - na dvorku U Mrhů (čtvrť Podprůhon). Na programu duchovní i světské písně a tance z doby středověku.

17. 6. (ne) od 10:30 - hudební doprovod mše k 105. výročí posvěcení kostela sv.Mikuláše v Kladně - Hnidousích. Na programu středověké zpěvy.

24. 6. (ne), 17:00 - Kratochvíle pánů kladenských - hudba a tanec z doby renesance v zahradě kladenského zámku. Program představil ukázky, jak se tančilo za časů rytíře Jiřího Ždárského ze Žďáru, který dosáhl povýšení Kladna na městečko s právem pořádat trhy a který také nechal postavit kladenský zámek, jenž byl původně renesanční stavbou a do současné podoby byl přestavěn až v době baroka. Program byl uspořádán ve spolupráci se skupinou historického tance Danza Alegre. Všichni účinkující vystupují v dobových kostýmech. Některé z tanců si pod odborným vedením mohli návšt+vníci sami vyzkoušet. Podrobnosti na plakátku.

Gemini musicales s taneční skupinou Danza Alegre v kladenské zámecké zahradě

30. 6. a 1. 7. (so + ne) - Černínské kratochvíle - taneční okénko s renesančními mistry na hradě Švihov - oživení prohlídek v rámci okruhu Hrad. Program ve spolupráci se skupinou historického tance Danza Alegre. Podrobnosti najdete zde.

4.-5. 8. (so + ne) - Štíty stříbrného lva - výlet do 14. století - vystoupení v rámci programu Oživlé památky na státním hradu Velhartice, ve spolupráci s living history skupinou Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy

11. 8. (so) - Povstaň, srdce milující - písně duchovní a milostné z Čech od gotiky po baroko. Koncert od 16:00 v kostele sv. Vavřince v Černovičkách u Sředokluk (v rámci programu pouti jáhnů)

18. 8. (so), 17:00 - koncert v Rabštejně nad Střelou v kostele Panny Marie Sedmibolestné. Tak trochu neplánované vystoupení proběhlo v rámci 8. ročníku festivalu duchovní hudby Varhany nad Střelou, a to v unikátní sestavě s Alenou Maršíkovou ze souboru Societas musicalis. Na programu byla duchovní hudba z kancionálů pozdního středověku a mariánská barokní kázání Fabiána Veselého.

7. 11. (st), 19:00 - Dědictví otců zachovej nám, Pane - koncert koncipovaný ke 100. výročí republiky, který proběhl v kladenském zámku, představil nejstarší české duchovní i světské písně od raného středověku po počátek 16. stoleti. Koncert je součástí cyklu podzimních koncertů v galerii kladenského zámku, jehož pořadatelem je statutární město Kladno, další informace zde.

1. 12. (so) od 18:00 - adventní koncert v kostele sv. Prokopa v Libušíně. Koncert je součástí programu slavnostního rozsvícení vánočního stromu, který začíná v 17 hod. Na programu jsou středověké adventní zpěvy. Účinkuje soubor Gemini musicales.

9. 12. (ne) od 16:00 - vystoupení na adventních trzích v rámci programu Tradiční Vánoce na Kladně (Kladno, nám, Starosty Pavla). Na programu je středověká adventní a vánoční hudba v podání souboru Gemini musicales.

16. 12. (ne) od 16:00 - Veni, veni Emmanuel - adventní koncert při svíčkách v kapli sv. Floriána v Kladně. Na programu jsou středověké adventní zpěvy.

26. 12. (st) od 16:00 - České lidové Vánoce - tradiční vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše v Kladně-Hnidousích. Ve spolupráci se Sborem sv. Mikuláše a dalšími hosty.

28. 12. (pá) od 17:00 - Vánoční písně českého středověku, aneb dávné zpívání k Božímu narození - vánoční koncert v kapli sv. Vavřince na kladenském zámku. Účinkuje soubor Gemini musicales. Od 18 hod. tamtéž následuje vánoční mše s hudebním doprovodem souboru Gemini musicales.

Gemini musicales na akci Český královský dvůr na hradě Švihov - Hoftag der böh. Krone

 

Kde jsme hráli: