Koncert v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou,
který se konal 24. září 2016 v rámci středověkého festivalu Rabštejnské historické pluhování.

Přehled koncertů v roce 2016

10. 4. 2016 koncert středověké duchovní hudby od 16:00 v kostele sv. Mikuláše Kladno-Hnidousy (předpremiéra nového programu Gemini musicales)

22. 4. 2016 - koncert středověké a renesanční hudby od 19:00 v kostele sv. Prokopa v Libušíně. Koncert se konal v rámci programu jubilejního 25. ročníku historického festivalu Bitva Libušín. Na programu jsou duchovní písně českého středověku a další, většinou anonymní skladby pro varhany, šalmaje a gemshorny. V druhé části večera vystoupila Schola Gregoriana Pragensis.

7. 5. 2016 - koncert středověké duchovní hudby, cca od 18 h v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou (po skončení poutní mše). Koncert se konal v rámci Servitských poutních slavností.

29. 5. 2016 - Láska v písních pozdní renesance a raného baroka - od 16:00 koncert v barokní kapli sv. Floriána v Kladně, na němž zazněly gemshorny a zpěv (L.Harigelová), tentokrát v doprovodu harfy (V. Z. Rais) a violoncella (H. Lišková). Na programu skladby G. Cacciniho a C. Monteverdiho. Podrobnosti na plakátku

10. 6. 2016 - Duchovní hudba středověku - vystoupení v rámci programu Noci kostelů - od 21 h v poutním kostele Narození sv. Jana Křtitele, Kladno-Dříň

13. 8. 2016 (so) - Duchovní hudba středověku - koncert od 16:30 hod. v kostele sv. Vavřince, Černovičky (u Středokluk, okres Praha západ). Účinkují: Pavel Marek (varhánky), Lenka Harigelová (gemshorny, zpěv), Barbora a Marie Harigelovy, Barbora Hanzová a Pavla Vlková (zpěv). Na programu hudba z gotických manuskriptů a raná polyfonie; program koncertů středověké hudby je obměňován.

24. 9. 2016 (so) hudební program v rámci akce Rabštejnské historické pluhování, večer koncert středověké duchovní hudby v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou. Podrobnosti najdete na webu města Rabštejn nad Střelou

20. 11. 2016 (ne) - Hudba doby Karlovy – koncert duchovní hudby od 15:00 v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Zaječově (u Hořovic). Koncert se konal v rámci programu řemeslné výstavy "Šikovné ručičky", která probíhala po celý víkend v prostorách přilehlého kláštera. V programu zazněly sólové i vícehlasé vokální a instrumentální sklady z období pozdního středověku a rané renesance. Zpěv byl doprovázen varhanami, varhanním portativem a dobovými dechovými nástroji. Fotografie a další podrobnosti o akci i koncertu najdete zde.

26. 11. 2016 (so)- Veni Emmanuel - adventní koncert od 18:00 v kostele sv. Prokopa v Libušíně. Koncert byl součástí programu rozsvěcení vánočního stromu. Na programu byly staročeské rorátní zpěvy a adventní písně ze středověkých kancionálů s doprovodem varhan, varhanního portativu a dobových dechových nástrojů. Další informace na plakátku.

11. 12. 2016 (ne) - Rosu dejte, nebesa – adventní koncert od 16:00 v kapli sv. Floriána v Kladně na hlavní třídě. Návštěvníci si mohli vyslechnot adventní sólové i vícehlasé adventní zpěvy za doprovodu varhanního portativu a dobových dechových nástrojů – cornamusy a gemshornů. Z koncertu je k dispozici nahrávka, o kterou si můžete napsat. Kontakt zde.

17. 12. 2016 (so) 11:30 - vystoupení souboru Gemini musicales v rámci akce Adventní trhy v kině Sokol - Kladno, třída TGM

26. 12. 2016 (po) - Romantické Vánoce – tradiční vánoční koncert od 16:00 v kostele sv. Mikuláše v Kladně - Hnidousích. Na programu byla vánoční hudba hlavně z období romantismu a hudební speciality od místních lidových tvůrců. Nechyběla ani hudební samoobsluha se společným zpěvem koled. Spolu s námi účinkoval Sbor sv. Mikuláše a naši hudební přátelé.

Další informace také v newsletteru - Koncerty a vystoupení - advent 2016.

Hudební doprovod liturgie na poutích, slavnostech aj.

13. 8. 2016 (so) 15:00 kostel sv. Vavřince, Černovičky (u Středokluk, okres Praha západ) - pouť trvalých jáhnů - hudební doprovod liturgie

24. 9. 2016 (so) - mariánská pouť a trhy lidových řemesel v Kamenných Žehrovicích, hudební doprovod poutní mše. Plakát zde. Viz též stránky občanského sdružení Žehrovák.

3. 12. 2016 (so) 18:00 - adventní mše při svíčkách s rorátními zpěvy v poutním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kladně-Dříni, se sborem sv. Mikuláše. Další informace na plakátku

Dále jsme hráli na poutních mších nebo při vánoční a velikonoční liturgii v kladenských kostelích, na poutní mši v zámecké kapli sv. Vavřince v Kladně aj.

 

Kde jsme hráli: