Koncert v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném

Koncerty a vystoupení v roce 2015

K zajímavým vystoupením v roce 2015 patřil koncert renesanční hudby, který se konal v klášteře ve Slaném (v býv. refektáři) dne 18. dubna v rámci programu vikariátního dne (viz plakátek), nebo vystoupení v rámci Muzejní noci na dole Mayrau v Kladně 23. května, kde jsme hráli ve strojovně u parního těžního stroje (fotografie zde). 5. září jsme si zahráli v rámci Varhanního maratónu na hradě Valdštejně (na "střídačku" s Radkem Rejškem).

Další tři koncerty nás čekaly koncem roku. 22. listopadu to byl koncert renesanční a barokní hudby v kostele Zvěstování Panny Marie v klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově (fotografie zde), který se konal v návaznosti na prodejní výstavu pořádanou sdružením Regionart. 20. prosince jsme společně s Hanou Liškovou (violoncello), Sborem sv. Mikuláše a sborem Církve čs. husitské z Kladna vystoupili na adventním koncertě v kapli sv. Floriána v Kladně na hlavní třídě. Na programu byly barokní rorátní písně, adventní písně z kancionálů z 15.–16. století a skladby pro historické dechové nástroje a varhany. 26. prosince následoval koncert Vánoce českého středověku v kostele sv. Mikuláše v Kladně - Hnidousích, na jehož programu byla vánoční hudba z nejstarších kancionálů z 15.–16. století, intrády pro šalmaj a varhany, vánoční písně v doprovodu harfy a varhanní pastorely. Spolu s námi účinkovali Věra Zdislava Rais (harfa), Hana Lišková (violoncello), Sbor sv. Mikuláše a sbor CČSH Kladno.

K našim hudebním aktivitám je třeba připočítat i hudební doprovod řady svátečních bohoslužeb a poutí v kostelích kladenské farnosti, na nichž obvykle vystupujeme společně se Sborem sv. Mikuláše (v kostelích Nanebevzetí Panny Marie, sv. Mikuláše ve Vrapicích a Hnidousích, Narození sv. Jana Křtitele na Dříni nebo v kapli sv. Vavřince na kladenském zámku). K velmi zajímavým již tradičně patří večerní mše při svíčkách v poloopuštěném kostele sv. Jana, které tentokrát proběhly 31. října (o dušičkovém víkendu) a 29. listopadu (1. adventní mše, s rorátními zpěvy) a které si díky své podmanivé atmosféře získaly poměrně slušnou oblibu. Letošní adventní mše byla výjimečná tím, že rorátní písně si spolu s námi přišli zazpívat i naši přátelé z CČSH, jimž jsme 2. 12. na oplátku zase přišli na bohoslužbu zahrát a zazpívat my.

Trochu specifickou akcí byl adventní koncert pro obyvatele unhošťského domu pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou, jejž provozuje společnost Centrin CZ, a o který jsme byli požádáni naším jáhnem V. Slavíčkem. Na koncertě jsme vystoupili společně se Sborem sv. Mikuláše. Zaujetí posluchačů a velmi milé přijetí a nás příjemně překvapily.

 

Kde jsme hráli: