Koncerty a vystoupení v roce 2014

   

Koncert renesanční hudby v kapli sv. Floriana v Kladně

Jaro 2014 jsme uvítali dvěma koncerty. První proběhl 4. května v kapli sv. Floriána v Kladně a jednalo se o koncert renesanční hudby s povídáním o klenotech starých českých kancionálů, na němž účinkovali V. Z. Rais (harfa), L. Harigelová (gemshorny, kornamusa, zpěv) a E. Matviaková (zpěv, perkuse). Zasvěcený výklad o barokních kancionálech podal Miloš Sládek. Druhý koncert jsme nazvali Hudba ke cti Svaté Panny a konal se v kladenském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Spolu s Gemini musicales zahrála Hana Lišková na violoncello a zazpíval Sbor sv. Mikuláše.

   

Koncert Hudba ke cti Svaté Panny v kladenském kostele Nanebevzetí Panny Marie

O prázdninovém víkendu 12.-13. července jsme se spolu s Varhaníky on-line zúčastnili varhanního festivalu Varhany nad Střelou, a to vystoupeními na koncertech v Rabštejně nad Střelou a v Bochově. Nad to jsme si zahráli i na nedělní mši ve Žluticích. Ve všech těchto místech mají krásné barokní varhany, leč ty rabštejnské a bochovské naléhavě potřebují opravu. Koncert v Bochově se konal právě ve prospěch opravy zdejších varhan.

10. srpna jsme zahráli na pouti jáhnů v zajímavém kostele sv. Vavřince v Černovičkách u Středokluk (bývalý okres Praha západ). Mši celebroval biskup Karel Herbst. Kostel stojí na malém návrší uprostřed hřbitova a jeho původ sahá až do doby románské. V minulých letech se jej díky iniciativě místních podařilo opravit a jsou zde k vidění mj. zajímavé renesanční fresky. Pouť měla úžasnou atmosféru a po mši jsme si před kostelem popovídali s místními a pochutnali na poutních koláčkách a dalších dobrotách. Ale to již byl na řadě další bod programu - koncert renesanční hudby, na němž jsme vystoupili společně s Věrou Zdislavou Rais, která si s námi zahrála na harfu.

   

Poutní mše a koncert v kostele sv. Vavřince v Černovičkách

V sobotu 16. srpna jsme si spolu s Varhaníky on-line zahráli na tradičním Varhanním maratónu na hradě Valdštejně. Jednalo se o řadu krátkých koncertů v hradní kapli v průběhu celého dne.

V neděli 17. srpna jsme společně se Sborem sv. Mikuláše doprovodili poutní mši v kladenském kostele Nanebevzetí Panny Marie (na náměstí v centru města). Po mši jsme zahráli krátký koncert na farní zahradě, a to premiérově v renesančních kostýmech. Zvláště Lenka jako jejich autorka si vychutnávala obdivné pohledy přítomných :-)

Pouť u Nanebevzetí Panny Marie v Kladně

V úterý 28. října jsme zahráli dva koncerty na závěr turistické sezóny na hradě Valdštejně. První jsme odehráli dopoledne v hradní kapli s cembalem (i když jen elektronickým), cornamusou a gemshorny, a to v renesančních kostýmech. Sice jsme v nich během koncertu trošku vymrzli, ale neodpustili jsme si procházku po hradu pěkně v gala. Druhý, odpolední koncert byl s varhanami a ke slovu přišly i šalmaje.

   

Koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého na Valdštejně a procházka po hradu

O sobotách 1. a 29. listopadu jsme společně se Sborem sv. Mikuláše doprovodili mše v poutním kostele Narození sv. Jana v Kladně-Dříni. Jedná se o druhý nejstarší kladenský kostel (gotického původu) a nachází se uprostřed lesního hřbitova. Kdysi zde stávala vesnice, ale zanikla snad někdy během třicetileté války. V současné době je tento kostel poněkud zanedbaný a téměř prázdný, přesto si zachovává úžasné genius loci. Není do něj zavedena alektřina a mše probíhají jen za svitu svíček. Stejně - svíčkami - je osvětlována také přístupová cesta. Pravidelně zde hrajeme při první adventní mši s rorátními zpěvy a letos jsme přidali i mši ke slavnosti Všech svatých o "dušičkovém" víkendu. Pravidelně zde také doprovázíme poutní mši, která ovšem bývá počátkem léta, 24. června.

   

Kostel Narození sv. Jana Křtitele si i přes nepřízeň osudu zachovává úžasné genius loci.

O Vánocích jsme 25. prosince společně se Sborem sv. Mikuláše doprovodili mši ke slavnosti Narození Páně v kladenském kostele Nanebevzetí Panny Marie a 26. a 27. prosince jsme v tomto kostele a v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích zahráli koncerty nazvané České lidové Vánoce, během nichž posílila naše řady také Hana Lišková s violoncellem. Naše vánoční koncerty bývají zčásti "samoobslužné", což znamená, že návštěvníci si během nich mohou některé známé koledy zazpívat společně s účinkujícími hudebníky.

Z dalších letošních akcí můžeme zmínit hudební doprovod některých významnějších bohoslužeb v kladenských kostelích sv. Mikuláše ve Vrapicích, sv. Mikuláše v Hnidousích, vystoupení na Noci kostelů v kostelích sv. Mikuláše ve Vrapicích a sv. Jana na Dříni, hudební doprovod nedělní mše v kostele sv. Gotharda ve Slaném nebo hudbu při "dušičkové" mši v kapli kladenských hřbitovů.

 

Kde jsme hráli: