Koncerty a vystoupení v roce 2013


Gemini musicales při vystoupení v kostele sv. Gottharda ve Slaném
v rámci hudebního festivalu Varhanní rendez-vous, aneb víkend s královským nástrojem v královském městě

První naše významnější společné vystoupení se uskutečnilo v neděli 2. června 2013 v kostele sv. Gottharda ve Slaném v rámci hudebního festivalu Varhanní rendez-vous, aneb víkend s královským nástrojem v královském městě, který ve spolupráci s MÚ ve Slaném, zdejší farností a klášterem uspořádali Varhaníci on-line.


Hudební doprovod biskupské mše v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici u Loun

Z dalších vystoupení můžeme zmínit účinkování v rámci programu Noci kostelů 24. května v kostele sv. Mikuláše v Kladně-Hnidousích nebo účast na Varhanním maratónu na Valdštejně pořádaném dne 18. srpna 2013 rovněž Varhaníky on-line. 8. září jsme zajistili hudební doprovod mše sv. v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici, kterou celebroval biskup Václav Malý.

28. prosince jsme společně s Věrou Zdislavou Rais a Sborem sv. Mikuláše vystoupili na vánočním koncertě v kostele sv. Mikuláše v Kladně-Hnidousích a společně se Sborem sv. Mikuláše jsme také připravili hudební doprovod vánočních mší v kostelích sv. Mikuláše v Kladně-Hnidousích a Vrapicích a v poutním kostele sv. Jana Křitele v Kladně-Dříni.

 

Kde jsme hráli: