Na koncertech nás můžete vidět i v historických kostýmech - gotických nebo renesančních.

Co chystáme

1. 12. (so) od 18:00 - adventní koncert v kostele sv. Prokopa v Libušíně. Koncert je součástí programu slavnostního rozsvícení vánočního stromu, který začíná v 17 hod. Na programu jsou středověké adventní zpěvy. Účinkuje soubor Gemini musicales.

8. 12. (so) od 18:00 - hudební doprovod adventní mše se staročeskými rorátními zpěvy v kostele Narození sv. Jana Křtitele na lesním hřbitově mezi kladenskými čtvrtěmi Dubí a Dříň. Kostel bude osvětlen pouze svíčkami, doporučujeme vzít s sebou lucernu nebo lampičku na čtení textů písní. Se Sborem sv. Mikuláše.

9. 12. (ne) od 16:00 - vystoupení na adventních trzích v rámci programu Tradiční Vánoce na Kladně (Kladno, nám, Starosty Pavla). Na programu je středověká adventní a vánoční hudba v podání souboru Gemini musicales.

16. 12. (ne) od 16:00 - Veni, veni Emmanuel - adventní koncert při svíčkách v kapli sv. Floriána v Kladně. Na programu jsou středověké adventní zpěvy. Účinkuje soubor Gemini musicales.

18. 12. (út) od 06:30 - hudební doprovod ranní adventní mše se staročeskými rorátními zpěvy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Se Sborem sv. Mikuláše.

24. 12. (po) od 23:45 - hudební doprovod půlnoční mše v kostele sv. Mikuláše v Kladně-Hnidousích. Se Sborem sv. Mikuláše.

25. 12. (út) od 10:00 - hudební doprovod vánoční mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Se Sborem sv. Mikuláše.

26. 12. (st) od 16:00 - České lidové Vánoce - tradiční vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše v Kladně-Hnidousích. Účinkuje Sbor sv. Mikuláše a hosté.

28. 12. (pá) od 17:00 - Vánoční písně českého středověku, aneb dávné zpívání k Božímu narození - vánoční koncert v kapli sv. Vavřince na kladenském zámku. Účinkuje soubor Gemini musicales. Od 18 hod. tamtéž následuje vánoční mše s hudebním doprovodem souboru Gemini musicales.

13. 1. (ne) od 19:00 - hudební doprovod vánoční mše se středověkými vánočními písněmi v pražské Loretě na Hradčanech. Účinkuje soubor Gemini musicales.

Reference, aneb kde jsme hráli

21. 3. (st), 19:00 - Ave Maria - Mariánská hudba od středověku po baroko. Společný koncert souborů Gemini musicales a Societas musicalis v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném (nyní součást Vlastivědného muzea). Program byl zahájen vystoupením kladenského souboru Gemini musicales, který se věnoval mariánské hudbě období středověku až po nástup renesance. Druhá polovina koncertu v podání sopranistky Terezy Růžičkové a varhanice Aleny Maršíkové se zaměřila na hudbu raného baroka. Dobovou mariánskou spiritualitu přiblížil herec Martin Hejný čtením z kázání jezuity Fabiána Veselého.

8. 4. (ne), 17:00 - Visitatio Sepulchri (Navštívení Kristova hrobu) - zpívaná velikonoční liturgická hra (gregoriánský chorál) v kapli sv. Floriána v Kladně. Jedna z nejstarších památek středověkého evropského divadla. Hra je zpívaná latinsky. Na začátku každé scény je zařazeno čtení, z kterého je vychází zpívaný text. Hra je spíše statická, pracuje s náznaky a symboly. Délka cca 30 minut. Poté bude následovat několik středověkých velikonočních písní. Bližší informace o hře viz plakátek. Od 18 h naváže mše, kterou rovněž hudebně doprovodíme.

21. 4. (so) - neveřejná vystoupení v rámci historického festivalu Bitva Libušín, v táboře 14. stol.

25. 5. (pá), cca od 21:15 - Kouzlo středověkých chorálů - vystoupení v kostele Narození sv. Jana Křtitele (v lese mezi kladenskými čtvrtěmi Dubí a Dříň) v rámci programu Noci kostelů. Kostel bude osvětlen pouze svíčkami. Začátek programu v kostele sv. Jana je plánován od 21:00, po příchodu procesí z kostela sv. Mikuláše v Kladně - Vrapicích. Podrobnosti najdete na webu Noci kostelů.

9. 6. (so) - Český královský dvůr na hradě Švihov - Hoftag der böh. Krone - zahráli jsme na mezinárodním setkání skupin living history (soukromá akce).

10. 6. (ne), cca od 16:20 - vystoupení v rámci programu Kladenských dvorků - na dvorku U Mrhů (čtvrť Podprůhon). Na programu duchovní i světské písně a tance z doby středověku. Viz též program Kladenských dvorků.

17. 6. (ne) od 10:30 - hudební doprovod mše k 105. výročí posvěcení kostela sv.Mikuláše v Kladně - Hnidousích. Na programu středověké zpěvy.

23. 6. (so) od 18:00 - hudební doprovod poutní mše v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kladně (na lesním hřbitově mezi čtvrtěmu Dubí a Dříň), se Sborem sv. Mikuláše.

24. 6. (ne), 17:00 - Kratochvíle pánů kladenských - hudba a tanec z doby renesance v zahradě kladenského zámku. Přijďte se podívat, jak se tančilo za časů rytíře Jiřího Ždárského ze Žďáru, který dosáhl povýšení Kladna na městečko s právem pořádat trhy a který také nechal postavit kladenský zámek, jenž byl původně renesanční stavbou a do současné podoby byl přestavěn až v době baroka. Program připravujeme ve spolupráci se skupinou historického tance Danza Alegre. Všichni účinkující vystupují v dobových kostýmech. Některé z tanců si pod odborným vedením budete moci sami vyzkoušet. Podrobnosti na plakátku.

30. 6. a 1. 7. (so + ne) - Černínské kratochvíle - taneční okénko s renesančními mistry na hradě Švihov - oživení prohlídek v rámci okruhu Hrad. Program připravujeme ve spolupráci se skupinou historického tance Danza Alegre. Podrobnosti najdete zde.

4.-5. 8. (so + ne) - Štíty stříbrného lva - výlet do 14. století - vystoupení v rámci programu Oživlé památky na státním hradu Velhartice, ve spolupráci s living history skupinou Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy

11. 8. (so), 15:00 - hudební doprovod mše na pouti jáhnů v kostele sv. Vavřince v Černovičkách u Sředokluk

11. 8. (so) - Povstaň, srdce milující - písně duchovní a milostné z Čech od gotiky po baroko. Koncert od 16:00 v kostele sv. Vavřince v Černovičkách u Sředokluk (po skončení poutní mše)

18. 8. (so), 17:00 - koncert v Rabštejně nad Střelou v kostele Panny Marie Sedmibolestné. Tak trochu neplánované vystoupení proběhlo v rámci 8. ročníku festivalu duchovní hudby Varhany nad Střelou, a to v unikátní sestavě s Alenou Maršíkovou ze souboru Societas musicalis. Na programu byla duchovní hudba z kancionálů pozdního středověku a mariánská barokní kázání Fabiána Veselého.

2. 11. (pá) od 16:00 - hudební doprovod zádušní mše v kapli kladenských hřbitovů. Na programu mše V. K. Hollana Rovenského, zpěvy B. Korejse, sekvence Dies irae. Se sborem sv. Mikuláše.

3. 11. (so) od 16:00 - hudební doprovod zádušní mše při svíčkách v kostele Narození sv. Jana Křtitele na lesním hřbitově mezi kladenskými čtvrtěmi Dubí a Dříň. Na programu mše V. K. Hollana Rovenského, zpěvy B. Korejse, sekvence Dies irae. Se sborem sv. Mikuláše.

7. 11. (st), 19:00 - Dědictví otců zachovej nám, Pane - koncert koncipovaný ke 100. výročí republiky, který proběhl v kladenském zámku, představil nejstarší české duchovní i světské písně od raného středověku po počátek 16. stoleti. Koncert je součástí cyklu podzimních koncertů v galerii kladenského zámku, jehož pořadatelem je statutární město Kladno, další informace zde.Zde najdete přehled o našich starších koncertech a vystoupeních v letech 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 (viz též menu v dolní části této stránky).

Podrobnější informace o vybraných koncertech a naší hudbě, včetně fotografií a nahrávek, jsou k dispozici v sekci Galerie.


Chcete být informováni e-mailem o chystaných koncertech?

Napište nám a zařadíme Vás do našeho adesáře.

 

Kalendář akcí na Kladně

Podílíme se na projektu:
KLA•DEN•DÁŘ
Jeho cílem je oživení společenského života v Kladně a nejbližším okolí. Na příslušném webu najdete tipy na zajímavé přednášky, koncerty, divadelní či filmová představení a další akce.