Na koncertech nás můžete vidět i v historických kostýmech - gotických nebo renesančních.

Co chystáme

28. 9. (po) ZRUŠENO!!! vystoupíme se středověkým programem v rámci Svatováclavské slavnosti u sv. Václava v Praze - Vršovicích (nám. Svatopluka Čecha). Akce byla na základě vyhlášky ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 9. zrušena!

4. 10. (ne) od 16:00 - Hudba barokních mistrů - koncert v klášterním kostele sv. Felixe v Sušici. Následně od 18 hod. doprovodíme slavnostní mši ke svátku sv. Františka. Podrobnosti na plakátku.

 

On-line vystoupení

Malá hudební videoprocházka křesťanským slavením Velikonoc - naše vystoupení na internetovém festivalu On-line Velikonoce na Kladně na facebookové stránce Kladno žije (pořádalo město Kladno, premiéra byla 12. 4.). Video najdete zde.

 

Reference, aneb kde jsme hráli

6. 1. (po) - vystoupení na tříkrálovém průvodu v Kladně

6. 2. (čt) od 18:00 - Povstaň srdce milující - aneb láska v mnoha podobách. Koncert v rámci cyklu Zimní večery u sv. Václava v kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích (nám. Svatopluka Čecha) představil prostřednictvím písní z obdbobí pozdního středověku a rané renesance lásku v rovině duchovní, mateřské i partnerské. V doprovodu písní ze starých manuskriptů a kancionálů zazněly dobové hudební nástroje, jako jsou šalmaje, gemshorny či varhanní portativ. Viz též plakátek. Podívejte se na videodokument z vystoupení na YouTube.

Zrušeno - zahrajeme písně Jana Amose Komenského na vernisáži výstavy Učitel národů očima dětí ve Středočeské vědecké knihově v Kladně. Vernisáž byla 11. března - 6 hodin před začátkem - z důvodu nařízení vlády a rozhodnutí Středočeského krajského úřadu zrušena.

12. 6. (pá) od 19:05 - Duchovní hudba baroka pro soprán a varhany - cca půlhodinové vystoupení v rámci Noci kostelů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. Zazní skladby autorů jako G. Caccini, C. Monteverdi, H. Purcell, A. Vivaldi. Více k programu NK v tomto kostele.

12. 6. (pá) od 21:05 - Orbis musicus, aneb hudba doby Jana Ámose - cca půlhodinové vystoupení v rámci Noci kostelů v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kladně (v lese mezi čtvrtěmi Dubí a Dříň), v kterém představíme písně z Komenského kancionálu z r. 1659. Kostel bude osvětlen svíčkami. Více k programu NK v tomto kostele.

17. 6. (st) od 19:00 - Audi nos, Domina! - koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně. V programu zazní středověké písně plné proseb i vděčnosti, lásky a prosté radosti ze života a kromě nich i jedna aktuální zajímavost - starobylý hymnus s prosbou o ochranu v dobách epidemií. Viz plakátek

4.-6. 7. (so+ne+po)- Černínské kratochvíle aneb taneční okénko při prohlídkách vodního hradu Švihov. Krátká vystoupení společně se skupinou historického tance Danza Alegre jsou součástí prohlídek okruhu Hrad.

29. 8. (so) od 16:00 - Duchovní hudba baroka. Na koncertě, který proběhl v rámci Bartolomějské pouti v kostele ve Smolnici, zazněla barokní hudba pro soprán, varhany a historické dechové nástroje.

13. 9. (ne) od 16:00 - Kratochvíle pánů kladenských, aneb hudebně-taneční odpoledne na zahradě kladenského arciděkanství (nám. Starosty Pavla 2). K vidění bude taneční vystoupení skupiny renesančního tance Danza Alegre s hudebním doprovodem Gemini musicales. Některé z tanců si budete moci sami vyzkoušet. Podrobnosti na plakátku.

20. 9. (ne) od 14:00 doprovodíme mariánskou poutní bohoslužbu v kapli v Kamenných Žehrovicích středověkými mariánskými zpěvy.

20. 9. (ne) od 19:00 doprovodíme bohoslužbu na pražské Loretě v rámci programu Nedělní duchovní hudby. K slyšení bude hudba starých mistrů.


Zde najdete přehled o našich starších koncertech a vystoupeních v letech 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 (viz též menu v dolní části této stránky).

Podrobnější informace o vybraných koncertech a naší hudbě, včetně fotografií a nahrávek, jsou k dispozici v sekci Galerie.


Chcete být informováni e-mailem o chystaných koncertech?

Napište nám a zařadíme Vás do našeho adesáře.

 

Kalendář akcí na Kladně

Podílíme se na projektu:
KLA•DEN•DÁŘ
Jeho cílem je oživení společenského života v Kladně a nejbližším okolí. Na příslušném webu najdete tipy na zajímavé přednášky, koncerty, divadelní či filmová představení a další akce.

 

Kde jsme hráli: