Soubor Gemini musicales v největší sestavě

Gemini musicales

Gemini musicales je kladenský hudební soubor, který se zaměřuje převážně na duchovní, ale i světskou hudbu z období středověku, renesance a raného baroka. Vznikl v roce 2012 jako hudební duo, které bylo později rozšířeno o dívčí pěvecký kvintet. Soubor vystupuje s replikami dobových hudebních nástrojů a jeho interpretačním záměrem je přiblížit se původnímu autentickému provedení dobových skladeb či písní. Soubor vystupuje nejen na samostatných koncertech, ale účastní se i hudebních a historických festivalů a dalších akcí, jakými jsou Noc kostelů, Muzejní noc, poutní slavnosti aj.

Členové souboru

Pavel Marek - varhany, varhanní portativ

Lenka Harigelová - historické dechové nástroje, zpěv

Věra Zdislava Rais - harfa

Pavla Vlková, Barbora Řezníčková (Hanzová), Marie Harigelová, Barbora Harigelová - zpěv

Historie

Jak to dopadne, když se potkají varhany se šalmají? Může si množství varhanních píšťal rozumět se sice malou, nicméně nepřeslechnutelnou "píšťalkou"? Tuto otázku jsme si položili v létě roku 2012 – a od té doby spolu hrajeme. Spolupráce těchto dvou nástrojů ale není vždy jednoduchá. Nemožnost ladění či dolaďování varhan i šalmají, navíc posílená změnami v ladění obou nástrojů vlivem výkyvů teplot, nám občas připravily perné chvilky. Nicméně tyto drobné překážky jsou vyváženy zajímavým výsledkem, který spojuje ušlechtilý zvuk varhan s ostřejším hlasem šalmaje.

V současnosti však více hrajeme na tišší gemshorny či cornamusu a instrumentální hru střídáme se zpěvem. Také chrámové varhany, zejména v oblasti středověkého repertoáru, často vystřídá malý varhanní portativ. Část repertoáru může být provedena i s renesanční harfou. Od baroka, se kterým jsme původně začínali, jsme se přesunuli hlouběji do historie a přes renesanci jsme se dostali až do oblasti středověké hudby. Rádi si ale čas od času zahrajeme i něco novějšího.

Počátkem roku 2016 jsme rozšířili obsazení o ženský pěvecký kvintet a repertoár jsme doplnili o ranou polyfonii. Nadále ale vystupujeme i jako hudební duo. Příležitostně spolupracujeme rovněž s dalšími hudebníky.

 

Více o nás: