Gemini musicales

Pavel Marek - varhany, varhanní portativ

Lenka Harigelová - historické dechové nástroje, zpěv

Pavla Vlková, Barbora Hanzová, Marie Harigelová, Barbora Harigelová - zpěv

Jak to dopadne, když se potkají varhany se šalmají? Může si množství varhanních píšťal rozumět se sice malou, nicméně nepřeslechnutelnou "píšťalkou"? Tuto otázku jsme si položili v létě roku 2012 – a od té doby spolu hrajeme.

Spolupráce těchto dvou nástrojů není vždy jednoduchá. Nemožnost ladění či dolaďování varhan i šalmají, navíc posílená změnami v ladění obou nástrojů vlivem výkyvů teplot, nám občas připraví perné chvilky. Nicméně tyto drobné překážky jsou vyváženy zajímavým výsledkem, který spojuje ušlechtilý zvuk varhan s ostřejším hlasem šalmaje. Hru na šalmaje střídáme hrou na tišší gemshorny či cornamusu a zpěvem. Věnujeme se převážně duchovní hudbě z období středověku, renesance a baroka, ale i současným autorům.

Počátkem roku 2016 jsme rozšířili obsazení o ženský pěvecký kvintet a repertoár jsme doplnili o ranou polyfonii. Nadále ale vystupujeme i jako hudební duo.

Spolupracujeme rovněž s dalšími hudebníky, především Věrou Zdislavou Rais, která si s námi čas od času zahraje na harfu, a Hanou Liškovou, jež nás doprovází na violoncello. Dále spolu vedeme Sbor sv. Mikuláše, který se věnuje liturgické hudbě.

Naše hudba

Duchovní hudba pozdního středověku a rané renesance

„Vzácná Panno, nad Tebe hodnější není, zářící mořská hvězdo, jasnější než měsíc. Tak jsi přišla na pomoc světu, matce Evě, tak jsi vinu odčinila…“ Kodex speciálník, Pulcherrima rosa

Hudba tohoto období skrývá bohaté duchovní i hudební poklady, ze kterých čerpáme jak pro instrumentální hru (Olivská varhanní tabulatura aj.), tak pro vokální skladby sólové i vícehlasé, ať už jsou to české duchovní písně (Franusův kancionál, Codex speciálník a další manuskripty), či kompozice zahraniční (Llibre Vermell de Monserrat, G. Dufay).

Renesanční tance a intrády

„Zní-li ten souzvuk strun, zvonících jasnou písní a láskou snoubených, bolestně pro tvůj sluch, je tomu proto tak, že tě tím jemně plísní pro tvoji samotu, jež trhá jejich kruh. Ta píseň beze slov, v níž hlasů na tisíc zní tónem jediným, říká: Sám nejsi nic.“ W. Shakespeare, Sonety

Renesanční hudba nám imponuje svojí lehkostí a hravostí. Zaměřujeme se na díla autorů jako M. Praetorius, T. Arbeau, J. H. Schein, H. Playford, D. Ortiz, O. Lasso a dalších.

Písně a árie raného baroka

"Nevěříš, ó sladké toužení mého srdce, že jsi moje láska? Uvěř tedy, vezmi tento můj šíp, otevř mi hruď, a uvidíš vepsáno v mém srdci - Amarilli je moje láska..." G. Caccini, Amarilli, mia bella

Krásu harmonie a hloubku obsahu (textu) jsme objevili v písních a áriích G. Cacciniho a C. Monteverdiho, tedy na přelomu renesance a baroka. Zaměřujeme se jak na písně milostné, tak na skladby duchovní.

 

Více o nás: