Raná polyfonie

Počátkem roku 2016 jsme původní hudební duo rozšířili o ženský pěvecký kvintet, který se pod vedením Lenky věnuje středověkému a raně renesančnímu vícehlasému zpěvu a gregoriánskému chorálu zastoupeným čistě ženskými hlasy, někdy s doprovodem portativu. Členové souboru se pravidelně zdokonalují na interpretačních kurzech zaměřených na tento repertoár, především u Marcina Bornuse Szczycińského a Jiřího Hodiny.

 

Franusův kancionál: O regina, lux divina. Hudební ukázka z adventního koncertu v kapli sv. Floriána v Kladně 11. 12. 2016.