Liturgická hudba

Připravujeme aktualizaci této stránky.


Poutní mše a koncerty

Kromě poutních mší v "našich" kladenských kostelích příležitostně zajišťujeme hudbu i při poutích mimo kladenskou farnost. Naše účinkování obvykle zahrnuje hudební doprovod vlastní poutní mše, přičemž často bývá součástí programu také následný koncert.

Rádi vzpomínáme pouť jáhnů, která se konala 10. srpna 2014 v kostele sv. Vavřince v Černovičkách u Středokluk (bývalý okres Praha západ). Zde jsme zahráli na poutní mši, kterou celebroval biskup Karel Herbst. Pouť měla úžasnou atmosféru a po mši jsme si před kostelem popovídali s místními i s panem biskupem. Poté následoval koncert renesanční hudby, na němž jsme vystoupili společně s Věrou Zdislavou Rais, která si s námi zahrála na harfu.

8. září 2013 jsme doprovodili poutní mši v kostele sv. Bartoloměje ve Smolnici (u Loun), kterou celebroval biskup Václav Malý. Kostel byl po roce 2000 ve velmi špatném stavu, avšak díky péči Spolku sv. Bartoloměje ve Smolnici byl opraven a v září 2011 znovu vysvěcen. 18. dubna 2015 jsme v rámci programu setkání farností kladenského vikariátu vystoupili s koncertem renesanční hudby v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném.

Fotografie najdete zde.


Naše aktivity v poutním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kladně

Kostel Narození sv. Jana Křtitele se nachází uprostřed lesního hřbitova mezi kladenskými čtvrtěmi Dubí a Dříň. Kdysi býval ve velké oblibě a často se zde konaly svatby a velké poutě. Dnes je na okraji zájmu, téměř prázdný, poničený časem i zloději, ale přesto si zachovává úžasné genius loci. Snažíme se proto alespoň o jeho občasné oživení a doufáme, že jednou opět povstane ve své prosté kráse.

Více na následující stránce.

 

Další části galerie: