Ostatní koncerty

Připravujeme aktualizaci této stránky.


Vystoupení v Hornickém skanzenu Mayrau

23. května 2015 jsme hráli během programu Muzejní noci návštěvníkům Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna. Pro účinkování jsme si vybrali prostor strojovny s parním těžním strojem Ringhoffer z roku 1905. Naše skladby byly ovšem ještě o nějakých 300 či 400 let starší, ale i v neobvyklém prostředí zněly zajímavě.

Podívejte se na fotografie.


Hudební vystoupení v kladenských kostelích

Každoročně vystupujeme v kostelích kladenské farnosti, k nimž patří kostel Nanebevzetí Panny Marie a kaple sv. Floriána v centru Kladna nebo kostely sv. Mikuláše v Kladně - Hnidousích a Kladně - Vrapicích. Zde během roku pořádáme několik koncertů, ať už samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími hudebníky. Velké oblibě se tradičně těší vánoční koncert v Hnidousích. Zajímavou komorní atmosféru mívají koncerty v kapli sv. Floriána, která je posledním dílem skvělého barokního architekta K. I. Dientzenhofera a vyznačuje se nádhernou akustikou. Jen je škoda, že ladění zdejších varhan neumožňuje společnou hru s našimi nástroji. V uvedených kostelích rovněž ve spolupráci se Sborem sv. Mikuláše celoročně zajišťujeme liturgickou hudbu během významných církevních svátků a poutí.

Další fotografie najdete zde.